O nama

14.12.1990. je osnovano privatno preduzeće INTERCORD d.o.o. Osnovna delatnost je bila proizvodnja gumeno tehničkih proizvoda i distribucija rezervnih delova za automobile.

INTERCORD d.o.o. se nalazi u Subotici, Beogradski put 242. Firma je porodično vlasništvo. Osnivači su Radomir i Zorica Perin.

Do 2002. INTERCORD d.o.o. je bio regionalno ovlašÄ‡eni distributivni centar renomiranih stranih firmi kao što su: amortizeri MONROE, izduvni sistemi WALKER, opruge KILLEN, remenje GATES, pločice JURID, gume PIRELLI.

Promenom tržišnog okruženja lična procena je bila da se dotadašnja delatnost preusmeri u novu oblast nedevoljno zatupljenu, a perspektivnu – SEKUNDARNE SIROVINE. Time je *INTERCORD* postao jedna od prvih privatnih firmi u regiji za preradu sekundarnih sirovina.

Prvi poslovi su bili sakupljanje i prodaja otpadnog gvoždja. Prodaja je išla isključivo u pravcu izvoza. U tom periodu je stvorena čvrsta osnova za pozicioniranje u meÄ‘unarodnom poslovnom okruženju.

Sledeći korak u evoluciji firme je bilo organizovanje reciklažnih aktivnosti.

Poslovanju u ovom kontekstu je orgnizovano kroz otvaranja poslovne jedinice:

PJ Recikplast

Registracija reciklažnih PJ prijavljena je Agenciji za privredne registre 2005.godine.

PJ Recikplast se nalazi na lokaciji Senćanski put 150, Subotica. Površina prostora je  28000 m2 na kojoj se nalaze proizvodne hale površine oko 3000m2. Ima 55 zaposlenih. Infrastruktura je kompletna i izuzetno je pogodna za ovu namenu. Pozicionirana je uz glavni put i uz teretni kolosek što pruža izuzetne mogućnosti tokova sirovina i robe. Obzirom da se u blizini lokacije nalazi gradski prečistač za otpadne vode proširenje delatnosti u ma kom pravcu ne nailaze na problem zagadjenja čovekove okoline.

U proizvodnim halama se nalaze tehnološki najsavremenije linije za reciklažu LDPE i HDPE materijala sa godisnjim kapacitetom od 6000 tona.

Projekat formiranja pogona za reciklažu plastične sekundarne sirovine nastao je kao rezultat iskustva u radu sa sekundarnim sirovinama. Naime pokazalo se da u ukupnom asortimanu sekundarnih sirovina otpad plastičnog porekla ima najveće učešÄ‡e. Tendencija sve veće zaštite čovekove okoline i negativnog aspekta plastičnih sirovina u okruženju pruža mogućnosti daljeg širenja ove delatnosti.

Reciklirani materijal koji se proizvede u našem pogonu imaju siroku primenu za proizvodnju raznih folija,dzakova,kesa,cevi za poljoprivredu,gajbica itd..

Prednost INTERCORD-a u odnosu na ostele proizvoÄ‘ače iz branše je sopstveni sabirni centar, instalirana savremena proizvodna linija, cerfificiranje upravljanja kvalitetom kao i zaštita čovekove okoline, referentna lista, tradicija, opremljenost, kvalifikovana radna snaga.

Vizija INTERCORD-a je biti aktivan učesnik u zaštiti čovekove okoline podizanjem svesti graÄ‘ana u oblasti očuvanja čovekove okoline.